art. 26 ust. 2b Pzp

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.

Moderator: Janusz

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 12:46

Witam,

nowa firma powołuje się na wiedzę doświadczenie oraz potencjał techniczny innego podmiotu. Z uwagi na fakt, iż w ofercie nie było wszystkich dokumentów zamawiacz wezwał do uzupełnienia. No i tu pojawia się mój problem, w wezwaniu napisał tak: "Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz potenacjale technicznym innych podmiotów NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU PRAWNEGO ŁĄCZĄCYCH GO Z NIMI STOSUNKÓW", a już dalej pisze, że muszę przedłożyć dokumenty dotyczące charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawce z innym podmiotem. Naprawdę nie rozumiem o co tu chodzi. Pomoże ktoś?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Postautor: PiotrW » 03 cze 2013, 15:07

Nie ma w tym nic sprzecznego, ani problematycznego. Art. 26 ust 2b zdanie pierwsze mówi: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.” Z kolei paragraf 1 ust. 6 pkt 2) ppkt c) Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, uprawnia zamawiającego do żądania dokumentów o charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. Tak więc ma prawo wykonawca polegać na potencjale podmiotów trzecich niezależnie od charakteru prawnego stosunków z nimi, ale musi udokumentować jaki jest charakter tego stosunku.

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 15:13

Rozumiem, a czy można prosić o podpowiedź jakie są rodzaje charakterów tych stosunków?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Postautor: PiotrW » 03 cze 2013, 15:17

A pod jakim względem konkretnie wezwał zamawiajacy? Potencjału technicznego, osobowego, doświadczenia, finansów?

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 15:19

Potencjał techniczny (autobusy), osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedza i doświadczenie.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Postautor: PiotrW » 03 cze 2013, 15:29

Osobami można dysponować np. na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia. Potencjałem technicznym – autobusami można dysponować np. na podstawie użyczenia przez inny podmiot. Doświadczenie można przekazać np. wykonując część zamówienia siłami innego podmiotu, ewentualnie w pewnych przypadkach także nie angażując się bezpośrednio w wykonanie zamówienia, a tylko przekazując np. know-how, instrukcje jak wykonać, przeszkolenie wykonawcy, nadzór nad wykonaniem zamówienia itp. W zależności więc na jakiej podstawie dysponujemy, takie dokumenty musimy pokazać, żeby to udowodnić.

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 15:33

mhm, czyli jeśli chodzi o osoby zdolne do wykonania zamówienia muszę przedstawić umowy o prace które zawarł z pracownikami podmiot trzeci?

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 16:56

Nie rozumiem jeszcze kwestii którą zamawiacz ujął w następujący sposób " należy przedłożyć dokumenty dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia".

Janusz
Posty: 6547
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Postautor: Janusz » 03 cze 2013, 18:02

"W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia"

Z tego przepisu a konkretnie nowego rozporządzenia w spr. rodzaju dok. ........, skorzystał Zamawiający.

eventnement
Posty: 40
Rejestracja: 23 lis 2010, 21:23

Postautor: eventnement » 03 cze 2013, 19:08

Dobrze, a czy moge jeszcze prosić o podpowiedź jak ująć charakter stosunków łączący mnie jako wykonawce z innym podmiotem?


Wróć do „Przetargi i zamówienia publiczne”