różne stawki VAT w złożonych ofertach a błąd w oblicze

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
edytab
Posty: 334
Rejestracja: 09 cze 2008, 9:01

Post autor: edytab » 02 mar 2011, 8:03

Panie Januszu! świadomie kieruje to pytanie do Pana, ale nie mam nic przeciwko wypowiedziom pozostałych uczestników tego forum. Ostatnio poczytałam trochę prasy branżowej i dowiedziałam się, że źle podana stawka podatku Vat w ofercie nie jest błędem w obliczeniu ceny ok powiedzmy że argumetacja Kio, że zamawiający i kio nie jest uprawnionym organem do rozstrzygania która przedstawiona stawka jest prawidłowa do mnie przemawia..... ale teraz pytanie jak postąpić gdy taka sytuacja się zdarzy czyli 2 oferty o dwóch różnych stawkach VAT? Poprawić? nie bardzo, narzucać konkretne stawki w formularzu ofertowym też nie bardzo jeżeli opodatkowanie jest sprawą wykonawcy, a może wyjść z założenia że tylko brutto nas interesuje i na porównaniu tych cen się skupiamy - ok ale wg mnie tylko przy ryczałcie tak można zrobić. A co w przypadku rozliczeń kosztorysowych????????????? też mam wyjść z założenia że obowiązuje mnie cena jednostkowa brutto i koniec???????? a czy pytać wówczas wykonawców o wyjaśnienia czy nie ????

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 02 mar 2011, 9:51

Odrzucić czy nie odrzucić?
Osobnym zagadnieniem w związku z uchybieniem popełnionym przez wykonawcę jest rozstrzygnięcie, co powinien zrobić w tej sytuacji zamawiający. Odpowiedź na powyższe nie jest niestety jednoznaczna, gdyż w kwestii tej występują dwa odmienne poglądy.
Pierwszy nakazuje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, uznając, że błędnie wskazana stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny.
Orzeczenie:
Porównaj wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 marca 2007 r., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu jest sprawą pomiędzy wykonawcą oraz organami podatkowymi. W związku z tym zamawiający nie powinien w nią ingerować, tj. przyjąć także oferty z nieprawidłowo określoną stawką podatkową.
Orzeczenie:
Sprawdź dla porównania wyroki o odmiennym stanowisku Izby, np. wyrok KIO z 7 lipca 2010 r. - sygn. akt KIO/1280/10, wyrok z 15 stycznia 2009 r. - sygn. akt KIO 1514/08.
W mojej ocenie taka wykładnia znajduje się w opozycji do uregulowania zawartego w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Nakazuje on zamawiającemu prowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto zamawiający po zrealizowaniu umowy musi rozliczyć się z wykonawcą, co w przypadku błędnej stawki podatkowej jest niezmiernie kłopotliwe.
Co możesz zrobić?
W związku z powyższym proponuję przyjęcie pierwszego rozwiązania i odrzucenie oferty, z powołaniem się na następujące uregulowania prawne:

-
- jeżeli nie zawarliście w siwz zapisów dotyczących VAT - odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Ja też analizowałem różne już przypadki, i raczej jestem za tym co powyżej.

ODPOWIEDZ