zapisw dok. przetargowych o mozliwości zmniejszenia zamówi

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
zampub
Posty: 132
Rejestracja: 01 cze 2012, 12:16

Post autor: zampub » 02 paź 2012, 14:23

Witam, czy są jakieś przeciwwskazania aby w dokumentach przetargowych wprowadzić zapis informujący o o możliwości zmniejszenia do 50% ilości zamawianych produktów w odniesieniu do pierwotnie szacowanych potrzeb?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 02 paź 2012, 14:42

Możliwe jest przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy nie masz 100% pewności co do rozmiaru zamówienia, zwłaszcza w poszczególnych rodzajach zamawianego asortymentu. W takim wypadku dla oceny ofert w kryterium cena powinieneś wziąć pod uwagę ceny jednostkowe. Natomiast w siwz możesz zastrzec sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach zamawianego asortymentu oraz że rozliczenie z wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
Musisz pamiętać o tym, że wykonawca, powołując się na zasadę pewności obrotu, może żądać nie tylko określenia rzędu wielkości zamawianego asortymentu, ale także Twojego zobowiązania, że zamówisz określoną ilość towaru lub wydatkujesz określoną wartość pieniężną.
Pamiętaj, że jeżeli nie zamieścisz odpowiednich zapisów w siwz, to narażasz się w ten sposób na protesty wykonawców.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 02 paź 2012, 14:58

"określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP)."

Wyrok KIO z dnia 16 września 2010 r. sygn. akt KIO 1905/10, KIO 1921/10:
"Brak zagwarantowania wykonawcy choćby minimalnego świadczenia powoduje możliwość nieuzyskania przez niego choćby minimalnego wynagrodzenia, zaś zrzeczenie się roszczeń z tytułu ograniczenia przedmiotu zamówienia powoduje rezygnację z odszkodowania będącego surogatem wynagrodzenia. Izba uznała, że zamawiający winien wskazać choćby minimalny zakres przewidywanej dostawy".

zampub
Posty: 132
Rejestracja: 01 cze 2012, 12:16

Post autor: zampub » 03 paź 2012, 8:02

Przepraszam ale jestem kompletnym laikiem w zamówieniach. Ciężko mi wywnioskować czy zatem można stosować taki zapis czy też nie ..

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 03 paź 2012, 8:44

jeśli przwidujecie możliwość zmniejszenia to trzeba określić o ile, dla mnie 50% to trochę za dużo.
Spotkać można się z zapisem typu:
- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów do 20%, a tym samym zmniejszenia wartości umowy określonej w Załączniku Nr .... do SIWZ;
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych poszczególnych produktów dostawy.
- Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości produktów niż wymienione w SIWZ nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
- Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.

ODPOWIEDZ