uzupełnienie dokumentów - pomocy?

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Ulita
Posty: 9
Rejestracja: 18 lut 2011, 11:39

Post autor: Ulita » 22 lut 2011, 12:24

Wykonawca na żadanie Zamawiającego przedstawil pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycju sprzętu. Data dokumentu wystawionego przez ten podmio to 22.02.2011r. a termin składania ofert był 17.02.2011r.
Wykluczyc z postepowania?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 22 lut 2011, 12:56

Art. 26.3, chyba że z treści wynika że podmiot udostępnia na dany okres do danego zamówienia :)

leśnik
Posty: 4
Rejestracja: 21 lut 2011, 20:46

Post autor: leśnik » 23 lut 2011, 19:57

Wykonawca przedstawił wykaz maszyn i urzadzeń które będzie uzywał przy realizacji zadania. W wykazie podał 4 pozycje, gdzie podstawa dysponowania jest wynajem. jednoczesnie nie dołaczył do wykazu oświadczenia wynajmujących do oddania mu do dyspozycji tego sprzętu. Zamawiający wezwał go do uzupełnienia oferty o te oświadczenia. Oferent odpowiadając na wezwanie stwierdził, że nie uzupełni oferty o wnioskowane przez zamawiającego oświadczenia czy zobowiazania ponieważ działania zamawiającego sa bezprawne. Udowadniał w uzasadnieniu, że rozporzadzenie PRM nie obejmuje takich oświadczeń, a jest to katalog zamknięty, jeśli chodzi o dokumenty w postepowaniu. Zamawiający, na taka odpowiedź postanowił wykluczyć oferenta i zatrzymac mu wadium, uzasadniając swoja decyzję art. 26 ust.2b ustawy Pzp oraz zapisami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu gdzie dokładnie opisał warunki udziału i sposoby ich spełnienia. Wg zamawiającego, ustawodawca wyraźnie wskazuje w ustawie, że wykonawca musi wykazać dyponowanie potencjałem technicznym przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania maszyn do dyspozycji na okres realizacji prac. Czy postepowanie zamawiającego jest słuszne?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 23 lut 2011, 21:13

Zamawiający, formułując warunki dotyczące potencjału technicznego, może brać pod uwagę specyfikę danego zamówienia, np. warunki terenowe na obszarze parku narodowego. Postawienie w takim przypadku wyższych wymagań nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. Należy bowiem pamiętać, że odpowiednim potencjałem technicznym będzie uznany zarówno sprzęt stanowiący własność wykonawcy, jak i np. użyczony lub należący do podwykonawców (wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 7 kwietnia 2009 r.; sygn. akt III Ca 88/09).

olaf11
Posty: 6
Rejestracja: 23 lut 2011, 20:37

Post autor: olaf11 » 23 lut 2011, 21:56

oczywistym jest, że data pisma jest błędna, jednak co do zasady istotnym jest treść złożonego oświadczenia woli uzyczajacego sprzęt, czy oswiadczenie dotyczy tego wykonawcy i postepowania do którego złożona jest oferta. w takim wypadku nic nie trzeba robić, jesli treść budzi watpliwości to oczywiscie art. 26 ust. 3.

ODPOWIEDZ