Strona 1 z 1

Udostępnienie zasobów, a korzystanie z nich.

: 09 lut 2017, 15:24
autor: januszkowalski
Witajcie,

Mam taki problem: udostępniliśmy ostatnio zasoby i potencjał techniczny, poprzez oświadczenie z którego wynika iż na zasadzie umowy podwykonastwa zobowiązujemy się wykonać pewien zakres prac oraz oddać do dyspozycji osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
Generalny Wykonawca, po wygraniu przetargu nie zamierza zawrzeć z nami umowy podwykonastwa, ale szuka innej firmy, z której zasobów chce skorzystać.

Czy Zamawiający ma obowiązek dochodzić, dlaczego Generalny Wykonawca nie zlecił robót wykonawcy, który udostępnił zasobów w postępowaniu przetargowym, ale zatrudnił innego wykonawcę?

Udostępnienie zasobów, a korzystanie z nich.

: 19 lut 2017, 17:59
autor: zamowieniaiochrona
Jeżeli Zamawiający żądał wykazanie od wykonawcy braku podstaw wyłączenia wykonawcy i wykonawca musiał złożyć jEDZ lub oświadczenie dotyczące wykonawcy ( w SIWZ) to moim zdaniem dla Zamawiającego zmiana podmiotowa podwykonawcy jest ważna. W Państwa przypadku oprócz podwykonawstwa mamy powołanie się na zasoby tym samym zmiana jest dopuszczalna ale zgodnie z art. 36b ust. 2 ,, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia".

No i obowiązku dochodzenia ,,dlaczego" Zamawiający nie ma z jego punktu widzenia chodzi o to żeby sprawdzić spełnianie warunków pzrez nowego podwykonawce

Zapraszam http://zamowieniaiochrona.com.pl/