Strona 1 z 1

Drugie kryterium oceny ofert

: 25 paź 2017, 11:26
autor: ulotne
Witam! Mam dylemat czy mogę zastosować poniższe kryteria w dwóch rożnych postępowaniach?
Pierwszy PN poniżej progów na kurs prawo jazdy kat. B
1. "Liczba godzin szkoleniowych przeprowadzonych przez instruktora nauki jazdy w części teoretycznej". Rozpiętość godzin od 121 do 200 godzin szkoleniowych i proporcjonalna punktacja.

Dla potwierdzenia wskazanych informacji należy załączyć harmonogramy zajęć teoretycznych realizowanych przez wskazanego instruktora.

Drugi PN poniżej progów na usługę staż-wizyta zawodoznawcza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
1. "Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia"
Zamawiający ocenia oferty w ramach kryterium „doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia” na podstawię oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do SIWZ oraz przedstawionych referencji z przeprowadzonych podobnych usług.

Czy takowe dwa kryterium mogą być zastosowane?